مجله اینترنتی پویش

banner ads
banner ads

بیوگرافی صبا ایزدپناه بازیگر ایرانی

بیوگرافی صبا ایزدپناه

صبا ایزدپناه یکی از بایگران جوان و تازه کار است که بیشتر از عرصه تئاتر فعال بوده است و البته موفقیت های زیادی را هم کسب کرده است.