مجله اینترنتی پویش

banner ads
banner ads

مزاج بلغمی چیست و مشخصات بلغمی ها از دید طب سنتی

بلغمی‌ مزاج‌ ها از دید طب سنتی

همه افراد در بدن 4 خلط دم، صفرا، بلغم و سودا دارند. عر کدام از این اخلاط که میزانشان از حد طبیعی بگذرد می گوییم که خلط غلبه کرده است. غلبه اخلاط مشکلات زیادی برای بدن ایجاد می کند که این مشکلات می توانند خودشان را در اندام های مختلف به طریق مختلف نشان دهند. حالا می خواهیم بدانیم که غلبه بلغم چیست و هر یک از اندام ها چه مشکلاتی ایجاد می کند؟