اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

کار با عکس ها در صفحه

 

تنظیم نحوه نمایش عکس در صفحه

 

اگر شما یک عکس دارید که می خواهید از آن استفاده کنید اما اندازه آن عکس اندازه مورد نظر شما نیست. مکن است عکس به قدری بزرگ باشد که تمام فضای صفحه را بگیرد یا شما اندازه ای بزرگتر از اندازه فعلی عکس را بخواهید.

 

شما می توانید اندازه عکس را تغییر دهید. این کار را می توانید با افزودن شناسه های width (برای عرض عکس) و height (برای ارتفاع عکس) به تگ img انجام دهید. به یک مثال در این مورد توجه کنید:

 

فرض کنیم یک عکس با آدرس http://www.photo1000.com/Category/Photo/Computer/2/22-Photo-computer-hacker-1.jpg داریم و می خواهیم آنرا کوچکتر از اندازه اصلی آن نشان دهیم. تنها چیزی که باید بدانیم اندازه اصلی عکس است. اندازه عرض و ارتفاع عکس معمولاً با مقیاس پیکسل سنجیده میشود. در زیر می توانید عکس را با اندازه های واقعی ببینید.

 

 

حالا می خواهیم شناسه های width و height را در تگ عکس وارد کنیم. تگ ما به این صورت در می آید:

 

<" "=img src="http://www.photo1000.com/Category/Photo/Computer/2/22-Photo-computer-hacker-1.jpg" width=" " height>

 

حالا کافی است اندازه مورد نظر را در بین دو دابل کوت ( " " ) وارد کنید. برای مثال من اندازه 100 را برای عرض و 50 را برای ارتفاع وارد کنیم به صورت زیر:

 

<img src="http://www.photo1000.com/Category/Photo/Computer/2/22-Photo-computer-hacker-1.jpg" width="100" height="50">

 

در زیر می توانید عکس را پس از تغییر اندازه مشاهده کنید:

 

 

برای بزرگتر کردن عکس هم کاری مشابه بالا را انجام می دهیم:

 

مثلاً با عرض200 و ارتفاع 100:

 

<"img src="learn_html.gif" width="200" height="100>

 

همانطور که ممکن است متوجه شده باشید در تصاویری که با این روش تغییر اندازه پیدا می کنند اگر به نسبت بین عرض و ارتفاع عکس رعایت نشود ممکن است تناسب عکس به هم بخورد. مثلاً تصویر بیش از حد کشیده به نظر برسد و...

 

اگر بخواهید تصاویر با همان نسبت قبلی تغییر اندازه پیدا کنند باید نسبت بین عرض تصویر و ارتفاع آن را به دست آورید مثلا وقتی من مو خواهم تصویری با عرض 100 پیکسل داشته باشم می توانم به این صورت ارتفاعی را که در آن تناسب عکس به هم نمی خورد پیدا کنم:

 

77÷137=0.562

height÷100=0.562   <---   height=100×0.562 --->  height=56.2

 

حال اگر من اندازه تصویر را با عرض 100 پیکسل و ارتفاع 56/2 پیکسل تعریف کنم تصویری با همان تناسب تصویر اصلی به دست خواهیم آورد مانند زیر:

 

<"img src="learn_html.gif" width="100" height="56>

 

برای راحتی کار می توانید تصاویر را با استفاده از برنامه های گرافیکی مثل فتوشاپ، کارل دراو و... اندازه تصاویر را تغییر داده و بعداً در صفحه خود استفاده کنید. در این صورت کار شما راحت تر است و گذشته از راحتی وقتی عکسی را با یک برنامه گرافیکی کوچک می کنید سایز فایل عکس هم کوچکتر می شود و بارگذاری صفحه شما را طولانی نمی کند. وارد می کنم . به صورت زیر:

 

<"img src="learn_html.gif" width="100" height="50>

 

برای بزرگتر کردن عکس هم کاری مشابه بالا را انجام می دهیم:

 

مثلاً با عرض200 و ارتفاع 100:

 

<"img src="learn_html.gif" width="200" height="100>

 

همانطور که ممکن است متوجه شده باشید در تصاویری که با این روش تغییر اندازه پیدا می کنند اگر به نسبت بین عرض و ارتفاع عکس رعایت نشود ممکن است تناسب عکس به هم بخورد. مثلاً تصویر بیش از حد کشیده به نظر برسد و...

 

اگر بخواهید تصاویر با همان نسبت قبلی تغییر اندازه پیدا کنند باید نسبت بین عرض تصویر و ارتفاع آن را به دست آورید مثلا وقتی من مو خواهم تصویری با عرض 100 پیکسل داشته باشم می توانم به این صورت ارتفاعی را که در آن تناسب عکس به هم نمی خورد پیدا کنم:

 

77÷137=0.562

height÷100=0.562   <---   height=100×0.562 --->  height=56.2

 

حال اگر من اندازه تصویر را با عرض 100 پیکسل و ارتفاع 56/2 پیکسل تعریف کنم تصویری با همان تناسب تصویر اصلی به دست خواهیم آورد مانند زیر:

 

<"img src="learn_html.gif" width="100" height="56>

 

برای راحتی کار می توانید تصاویر را با استفاده از برنامه های گرافیکی مثل فتوشاپ، کارل دراو و... اندازه تصاویر را تغییر داده و بعداً در صفحه خود استفاده کنید. در این صورت کار شما راحت تر است و گذشته از راحتی وقتی عکسی را با یک برنامه گرافیکی کوچک می کنید سایز فایل عکس هم کوچکتر می شود و بارگذاری صفحه شما را طولانی نمی کند.

دانلود فقط با IP ایران امکان پذیر است.

ارسال نظرات